İş Sağlığı ve Güvenliği

  • En üst düzeyde temsil ve liderlikle yönetilen iş sağlığı ve güvenliği sistemine tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak sistemin performansını sürekli iyileştirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak, bunu gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü kaynağı ayırmak
  • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm çalışanlar ve paydaşlarca benimsenerek yaygınlaştırılmasını sağlamak