Kalite

  • Tüm süreçlerin iş hedefleri doğrultusunda yönetmek, uygun hata önleyici tekniklerle geliştirilmesine bağlı olarak kalite hedeflerini sürekli iyileştirmek.
  • Müşteri beklentileri ve gerekliliklerinin eğitim ve iletişim yolu ile tüm çalışanlarca anlaşılmasını, bu beklenti ve gerekliliklerinin sağlanması ve sistemin etkin şekilde yaşaması için çalışanların gerekli katkıda bulunmasını sağlamak ve böylece müşteri memnuniyetini sürekli kılmak.