Bilgi Güvenliği

  • Yasa, yönetmelik, sözleşme şartlarına tam uyum sağlamak,
  • Bilgi teknolojileri hizmetlerinin sürdürebilirliğine yönelik riskleri yönetmek,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarına hızlı müdahale edebilecek ve ihlalin etkinliğini azaltacak yetkinliğe sahip olmak,
  • Bilgi güvenliği risklerini en aza indirmek için çalışanların bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak ve sorumluluklarının bilincine varmalarını sağlamak,
  • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerekliliklerini yerine getirmesini sağlamak,
  • Kurum itibarını bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak,
  • Üst yönetim, bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli kaynakları ve işbirliğini sağlayacağını taahhüt eder.