Çevre

  • Çevreye yönelik yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak, 
  • Çevre yönetimi performansını sürekli iyileştirmek,
  • Doğal kaynak kullanımında çevreye duyarlı olmak,
  • Tüm faaliyet alanlarında ürün ve hizmetlerimizden kaynaklanan atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek,
  • Çevre kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak